VISIT ZUID-AMERIKA

EEN GESLAAGDE VAKANTIE BEGINT HIER!

Amsterdam

Overlijden in het buitenland

Als een naaste in het buitenland overlijdt, moet u veel regelen. Medewerkers van de ambassade of het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u helpen.

Als een naaste in het buitenland overlijdt, moet u veel regelen. Medewerkers van de ambassade of het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u helpen.

Uw reisgenoot overlijdt in het buitenland
U bent samen op (zaken)reis en uw metgezel overlijdt. Neem dan contact op met de Nederlandse ambassade of het consulaat, uw reisorganisatie of de lokale politie. Zij vertellen u welke stappen u moet ondernemen. Als uw reisgenoot, metgezel of collega in het buitenland is overleden, moet u het overlijden laten registreren bij de lokale autoriteiten, bijvoorbeeld het gemeentehuis. U krijgt dan een uitreksel uit het overlijdensregister.

Boodschap overlijden aan familie in Nederland
Wanneer bij een ambassade bekend wordt dat een Nederlander in het buitenland is overleden, informeert de ambassade het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Als de nabestaanden nog niet op de hoogte zijn gebracht van het overlijden, vraagt het ministerie aan de Nederlandse politie dit te doen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet er alles aan om dat te zorgen dat de familie als eerste op de hoogte is van het overlijden. Helaas is het niet altijd te vermijden dat de media eerder berichten over het sterfgeval.

Stoffelijk overschot
De nabestaanden beslissen wat er moet gebeuren met het stoffelijk overschot. Ze kunnen ervoor kiezen om hun naaste:

  • naar Nederland over te laten brengen voor een uitvaart;
  • in het buitenland te begraven of te cremeren.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft de wensen van de nabestaanden door aan de ambassade of het consulaat. De ambassade laat weten of de wensen uitvoerbaar zijn. In sommige landen is crematie bijvoorbeeld verboden.

In het buitenland begraven of cremeren
Als de nabestaanden kiezen voor een begrafenis of crematie in het buitenland, dan kan de ambassade een lijst geven van lokale begrafenisondernemingen en een indicatie van de kosten. Als de familie van een overledene zonder reisverzekering de kosten voor het overbrengen naar Nederland niet kan betalen, wordt het lichaam in het buitenland begraven of gecremeerd. Dit gebeurt volgens plaatselijke gewoonten. De plaatselijke autoriteiten betalen dan voor de uitvaart. De familie kan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gegevens krijgen over de datum van de begrafenis of de crematie, het nummer van het graf en het adres van de begraafplaats.

Lichaam naar Nederland overbrengen
Indien de nabestaanden een uitvaart in Nederland willen, dan is het belangrijk om te weten of de overledene wel of niet verzekerd was.

Wel een reisverzekering
Als de overledene een reisverzekering had, schakelt de ambassade de alarmcentrale in. De alarmcentrale zorgt dat het lichaam naar Nederland wordt overgebracht. De reisverzekering dekt de kosten. De alarmcentrale werkt daarbij samen met de Nederlandse ambassades of consulaten.

Geen reisverzekering
Als de overledene geen reisverzekering had, moeten de nabestaanden de kosten betalen voor het vervoer naar Nederland,.Zaken die geregeld moeten worden zijn:

  • de lokale begrafenisondernemer maakt het lichaam gereed voor vervoer;
  • de lokale begrafenisondernemer geeft een verklaring af waarin staat dat hij voldaan heeft aan de wettelijke voorschriften voor het vervoer van stoffelijke overschotten;
  • de lokale autoriteiten verstrekken op basis van de verklaring van de begrafenisondernemer een laisser-passer;
  • de lokale begrafenisondernemer neemt contact op met de luchtvaartmaatschappij en zorgt dat het lichaam op de luchthaven komt;
  • de nabestaanden in Nederland schakelen een uitvaartonderneming in die het lichaam op de luchthaven ophaalt.

Hulp ambassade
De medewerkers van de ambassade, het consulaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken proberen de nabestaanden zo goed mogelijk bij te staan. Zij houden contact met de nabestaanden tot het moment dat de overledene naar Nederland is overgebracht of in het buitenland is begraven of gecremeerd. Soms kan het lang duren voordat het lichaam van een overledene wordt vrijgegeven. Ook plaatselijke gewoonten en taal kunnen in de weg zitten.

Ongeval of misdrijf
Als het overlijden het gevolg is van een ongeval, misdrijf of als er twijfel bestaat over de doodsoorzaak, dan kan de ambassade of het consulaat een kopie opvragen van het medisch rapport, het sectierapport of het politierapport. Hieraan kunnen voor de nabestaanden kosten verbonden zijn. De ambassade kan niet zelf een mogelijke misdaad onderzoeken, want de ambassade moet zich houden aan plaatselijke wetgeving en heeft geen opsporingsbevoegdheid.

Geld
De ambassade betaalt niet voor de crematie, begrafenis of vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland. De ambassade kan wel helpen door nabestaanden in Nederland te vragen geld over te maken.

Contact en vragen
Is uw reisgenoot tijdens een (zaken)reis  overleden? Dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat. Is er in het land waar u zich bevindt geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land dat er wel vertegenwoordigd is. Is uw naaste tijdens een verblijf in het buitenland overleden? Bel dan met het ministerie van Buitenlandse Zaken: 070-3484770

Een dierbare van u is in het buitenland overleden. In deze emotioneel zware tijd krijgt u naast het verdriet te maken met tal van zaken die u moet regelen. Medewerkers op ambassades, consulaten en het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u in deze moeilijke situatie bijstaan. Zij geven u advies en informatie en kunnen u doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kies uw taal

nlenfrdeptes

Copyright © 2015. All Rights Reserved.