VISIT ZUID-AMERIKA

EEN GESLAAGDE VAKANTIE BEGINT HIER!

Amsterdam

Vermissing in het buitenland

Het ministerie van Buitenlandse Zaken helpt bij opsporing van Nederlanders die vermist zijn in het buitenland. Het ministerie probeert de achterblijvers zo goed mogelijk bij te staan.

Meld vermissing bij politie
Als u vermoedt dat een vriend of familielid vermist is in het buitenland, kunt u:

 • navraag doen bij anderen die misschien weten waar uw naaste zich bevindt;
 • contact opnemen met de bank-, giro- of creditcardorganisatie van de vermiste om te kijken waar en wanneer hij voor het laatst geld heeft opgenomen of betaald;
 • hotels, jeugdherbergen of pension bellen om te vragen of ze iets weten over het vervolg van de reis.

Op de website van het Rode Kruis staan meer tips over wat achterblijvers kunnen doen bij vermissing.

Lukt het u niet (op korte termijn) de vermiste persoon te traceren, meld de vermissing dan bij de politie van diens woonplaats. De politie kan dan besluiten om de hulp in te roepen van internationale politiediensten. Vraag een kopie van de melding en noteer de naam van de contactpersoon bij de politie.

Meld vermissing bij ministerie
Als het u niet is gelukt de vermiste persoon op te sporen en u heeft de vermissing aan de politie gemeld, neem dan contact op met het ministerie van Buitenlandse Zaken: 070-3484770

Het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt u zo veel mogelijk gegevens over de vermiste persoon en de reisplannen. U kunt helpen door de gegevens alvast te verzamelen. Het gaat om:

 • naam en adres vermiste persoon;
 • paspoortnummer of rijbewijsnummer;
 • datum en plaats van het laatst bekende adres;
 • naam en adres van laatst bekende contactpersoon ter plaatse;
 • informatie over het reisdoel, reisbestemming;
 • namen van medereizigers;
 • gegevens reisverzekering;
 • gegevens over (retour-)vliegtickets, geld, creditcard en travellercheques, vervoer, medicijnen;
 • uitreksel bevolkingsregister;
 • kopie van de melding van vermissing.

Ministerie houdt contact met ambassade
Het ministerie geeft alle gegevens over de persoon en diens reis door aan de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar de vermiste het laatst is gezien. De ambassade of het consulaat schakelt de lokale autoriteiten in. Bijvoorbeeld de politie, de douane of de immigratiediensten. De ambassade heeft geen opsporingsbevoegdheid in het buitenland. De diplomatieke post geeft vooral informatie door aan en van de lokale autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kosten opsporing en bemiddeling
U betaalt een vast bedrag voor de basishulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Afhankelijk van extra activiteiten die de ambassade onderneemt, kunnen aanvullende betalingen nodig zijn, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een advertentie in een krant of het doen van een oproep op televisie.

Als de vermiste persoon verzekerd was, betaalt de verzekering veelal de opsporingsactiviteiten. Als de vermiste niet verzekerd was, betalen de familieleden de kosten.

Zelf op onderzoek uit
Ga bij voorkeur niet zelf op onderzoek uit in het buitenland. Dat zou het onderzoek door de lokale politie kunnen vertragen. Mocht u toch besluiten af te reizen naar het land waar uw naaste het laatst is gezien, doe dit dan in nauw overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Contact met de media
De kans is groot dat de pers u benadert over de vermissing. Ga hier verstandig mee om, laat u niet verleiden om uitspraken te doen die het onderzoek niet ten goede komen. Het is altijd mogelijk journalisten te verwijzen naar de persvoorlichters van het ministerie van Buitenlandse Zaken: 070-487510

Bericht van de vermiste?
Mocht de vermiste persoon plotseling contact opnemen, meld dit dan zo spoedig mogelijk aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het onderzoek wordt dan gestaakt.

Hulp en lotgenotencontact
Het Rode Kruis heeft een telefonische hulplijn (0800-8376478) en een website over vermissing. Het Rode Kruis ondersteunt achterblijvers. Op de website kunnen achterblijvers open brieven publiceren aan hun naaste. De vermiste persoon kan via de website een teken van leven sturen aan zijn familie.

De Vereniging Achterblijvers na Vermissing is een vereniging van en voor mensen van wie een familielid of partner is vermist. De VAV biedt de mogelijkheid tot lotgenotencontact en behartigt belangen van achterblijvers.

Wat kan ik doen als een vriend of familielid vermist raakt in het buitenland?

Kind ontvoerd naar het buitenland
Is uw kind door de andere ouder ontvoerd naar het buitenland? Neem dan meteen contact op met het Centrum Internationale Kinderontvoering van het ministerie van Justitie. Meld de ontvoering ook zo snel mogelijk bij de politie. Hoe sneller de ontvoering gemeld wordt, hoe groter de kans dat het lukt om het kind terug te krijgen.

Lees meer in het onderwerp: Internationale kinderontvoering.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kies uw taal

nlenfrdeptes

Copyright © 2015. All Rights Reserved.