VISIT ZUID-AMERIKA

EEN GESLAAGDE VAKANTIE BEGINT HIER!

Ziekenhuisopname in het buitenland

Is iemand onverwachts opgenomen in een ziekenhuis in het buitenland? Medewerkers van de Nederlandse ambassade kunnen dan helpen. Bijvoorbeeld door familie thuis op de hoogte te stellen of een tolk in te schakelen.

Hulp ambassade bij ziekenhuisopname
Bij een ziekenhuisopname in het buitenland kunt u de Nederlandse ambassade of het consulaat op de hoogte stellen. Een medewerker van de ambassade neemt dan contact op met het ziekenhuis om meer te horen over de toestand van de patiënt. De ambassade kan helpen. Bijvoorbeeld door:

  • de familie in Nederland op de hoogte te stellen van de ziekenhuisopname;
  • een tolk te regelen om gesprekken tussen arts en patiënt te vertalen;
  • de alarmcentrale van de reisverzekering te waarschuwen.

Als er in een land geen Nederlandse diplomatieke post is, kunnen Nederlanders terecht bij de ambassades van andere landen van de Europese Unie.

Patiënt met reisverzekering
Heeft de patiënt een reisverzekering afgesloten? Dan helpt de alarmcentrale van de reisverzekering. De alarmcentrale:

  • zorgt er voor dat de (ziekenhuis)rekeningen betaald worden;
  • overlegt regelmatig met de behandelend arts in het buitenland over de medische situatie;
  • kan zorgen dat de patiënt eerder terug kan naar Nederland (repatriëren);
  • houdt contact met familie in Nederland over de situatie van de patiënt.

Patiënt zonder reisverzekering
Heeft de patiënt geen reisverzekering afgesloten? Sommige ziekenhuizen weigeren een behandeling als ze niet zeker weten dat ze betaald krijgen. De Nederlandse ambassade kan dan helpen:

  • de Nederlandse ambassade kan bemiddelen tussen de onverzekerde patiënt en het ziekenhuis. De ambassade betaalt nooit een ziekenhuisrekening, maar kan het ziekenhuis erop wijzen dat het geen hulp kan weigeren;
  • een ambassademedewerker kan (via het ministerie in Den Haag) uw familie in Nederland vragen of ze geld overmaken voor uw ziekenhuiskosten.

De familie kan naar de situatie van de patiënt informeren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken: 070 3484770. Een medewerker van het ministerie vraagt bij de ambassade hoe het gaat met de patiënt.

Psychiatrische patiënten
Het is vaak lastig voor een psychiatrische patiënt om na een opname in het buitenland terug te keren naar Nederland. Luchtvaartmaatschappijen eisen vaak dat iemand met ernstige psychiatrische problemen begeleiding krijgt tijdens de vlucht, bijvoorbeeld door een arts of verpleegkundige. Die is niet altijd beschikbaar.

Iemand met ernstige psychiatrische problemen mag niet tegen zijn wil worden gerepatrieerd. De patiënt moet schriftelijk verklaren dat hij terug naar Nederland wil. Soms is er ook een verklaring van een behandelend arts nodig die stelt dat repatriëring het genezingsproces bevordert.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Kies uw taal

nlenfrdeptes

Copyright © 2015. All Rights Reserved.